Údaje o akreditovaných studijních programech

Fakulta veterinárního lékařství

 • a) Magisterský studijní program Veterinární lékařství,
  studijní obor Veterinární lékařství
  prezenční forma studia, standardní doba studia 6 let, kód M 4301
 • b) Doktorský studijní program Veterinární lékařství s řadou studijních oborů

Studijní obory v rámci studijního programu: -výuka v anglickém jazyce *)

Název a kód studijního programu Kód studijního oboru Název studijního oboru
Veterinární lékařství M4301 4301T014 Veterinární lékařství
Veterinární lékařství  *)
Veterinární lékařství P4301 4301V002 Genetika a plemenitba zvířat
  4301V003 Choroby koní
  4301V029 Choroby psů a koček
Dogs and Cats Diseases *)
  4301V008 Infekční choroby a epizootologie
Infectious Diseases and Veterinary Epidemiology *)
  4301V030 Veterinární chirurgie, ortopedie a zobrazovací technika
  4301V015 Veterinární mikrobiologie a imunologie
Veterinary Mikrobiology and Immunology *)
  4301V017 Veterinární parazitologie
Veterinary Parasitology *)
  4301V025 Fyziologie a farmakologie
  4301V027 Choroby ptáků, plazů a drobných savců
Avian and  Exotic Animal Diseases *)
  4301V032  Anatomie, histologie a embryologie
  4301V033  Choroby přežvýkavců a prasat
  4301V034  Infekční choroby, mikrobiologie a imunologie
  4301V035 Patologická morfologie a parazitologie


Fakulta veterinární hygieny a ekologie

 • a) Magisterský studijní program Veterinární hygiena a ekologie,
  studijní obor Veterinární hygiena a ekologie
  prezenční forma studia, standardní doba studia 6 let, kód M 4302
 • b) Bakalářský studijní program Veterinární hygiena a ekologie,
  studijní obor Hygiena, technologie a ekologie potravin
  prezenční forma studia, standardní doba studia 3 roky, kód B 4302
  a navazující magisterský studijní program Veterinární hygiena a ekologie,
  studijní obor Hygiena, technologie a ekologie potravin
  prezenční forma studia, standardní doba studia 2 roky, kód N 4302
 • c) Doktorský studijní program s řadou studijních oborů

Studijní obory v rámci studijního programu: -výuka v anglickém jazyce *)

Název a kód studijního programu Kód studijního oboru Název studijního oboru
Veterinární hygiena a ekologie B4302 4302R015 Bezpečnost a kvalita potravin
Food Safety and Quality *)
  4302R020  

Ochrana zvířat a welfare

Animal Protection and Welfare *)

  4302R021

Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii

Veterinární hygiena a ekologie N4302 4302T015

Bezpečnost a kvalita potravin

Food Safety and Quality *) 

  4302T020

Ochrana zvířat a welfare

Animal Protection and Welfare *)

  4302T021

Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii

Veterinární hygiena a ekologie M4302 4302T009 Veterinární hygiena a ekologie
Veterinary Hygiene and Ecology *)
Veterinární hygiena a ekologie P4302 4301V007

Choroby volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad

Diseases of Wild and ZOO Animals *) 
  4302V019 Veterinární ekologie
Veterinary Ekology *)
  4302V003

Hygiena a technologie potravin

Food Hygiene and Processing Technology *)

  4301V024 Veřejné veterinářství a ochrana zvířat
Veterinary Public Health and Animal Protection *)
  4302V016 Veterinární toxikologie a toxikologie potravin
Veterinary Toxikology and Toxikology of Foodstuff *)
  4302V018 Veterinární biochemie, chemie a biofyzika
Veterinary Biochemistry, Chemistry and Biophysics *)
  4302V011 Výživa, dietetika hospodářských zvířat a hygiena vegetabilií
Nutrition and Dietetics of Farm Animal and Hygiene of Food of Plant Origin *)Nově akreditované studijní programy na Veterinární univerzitě Brno

Studijní program Kód Typ Profil Forma výuky Standardní doba studia Dostupnost pro osoby se zdravotním postižením
Veterinární lékařství / Veterinary Medicine magisterský akademický prezenční 6 na základě zdravotního posouzení lékařem
Genetika, plemenitba a reprodukce zvířat / Genetics, Breeding and Animal Reproduction doktorský akademický prezenční / kombinovaná 4 na základě zdravotního posouzení lékařem
Choroby koní, přežvýkavců, prasat a drůbeže / Equine, Ruminant, Swine and Poultry Diseases doktorský akademický prezenční / kombinovaná 4 na základě zdravotního posouzení lékařem
Choroby psů, koček a zájmových zvířat / Dogs, Cats and Pet Animal Diseases doktorský akademický prezenční / kombinovaná 4 na základě zdravotního posouzení lékařem
Infekční choroby, mikrobiologie a imunologie / Infectious Diseases, Microbiology and Immunology doktorský akademický prezenční / kombinovaná 4 na základě zdravotního posouzení lékařem
Morfologie, fyziologie a farmakologie / Morphology, Physiology and Pharmacology doktorský akademický prezenční / kombinovaná 4 na základě zdravotního posouzení lékařem
Patologie a parazitologie / Pathology and Parasitology doktorský akademický prezenční / kombinovaná 4 na základě zdravotního posouzení lékařem
Veterinární hygiena a ekologie /
Veterinary Hygiene and Ecology
magisterský akademický prezenční 6 na základě zdravotního posouzení lékařem
Bezpečnost a kvalita potravin /
Food Safety and Quality
bakalářský akademický prezenční 3 na základě zdravotního posouzení lékařem
Ochrana zvířat a welfare /
Animal Protection and Welfare
bakalářský akademický prezenční 3 na základě zdravotního posouzení lékařem
Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii /
Food Safety and Quality in Gastronomy
bakalářský akademický prezenční 3 na základě zdravotního posouzení lékařem
Bezpečnost a kvalita potravin /
Food Safety and Quality
magisterský akademický prezenční 2 na základě zdravotního posouzení lékařem
Ochrana zvířat a welfare /
Animal Protection and Welfare
magisterský akademický prezenční 2 na základě zdravotního posouzení lékařem
Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii /
Food Safety and Quality in Gastronomy
magisterský akademický prezenční 2 na základě zdravotního posouzení lékařem
Veterinární ekologie a choroby volně žijících zvířat /
Veterinary Ecology and Wildlife Diseases
doktorský akademický prezenční / kombinovaná 4 na základě zdravotního posouzení lékařem
Chov zvířat, výživa zvířat a biochemie /
Animal Husbandry, Animal Nutrition and Biochemistry
doktorský akademický prezenční / kombinovaná 4 na základě zdravotního posouzení lékařem
Veřejné a soudní veterinářství a toxikologie /
Veterinary Public Health, Forensic Veterinary Medicine and Toxicology
doktorský akademický prezenční / kombinovaná 4 na základě zdravotního posouzení lékařem
Ochrana zvířat, welfare and etologie /
Animal Protection, Welfare and Behaviour
doktorský akademický prezenční / kombinovaná 4 na základě zdravotního posouzení lékařem
Hygiena a technologie potravin /
Food Hygiene and Technology
doktorský akademický prezenční / kombinovaná 4 na základě zdravotního posouzení lékařemStuduj na Fakultě veterinárního lékařství

 

Více zde

Studuj na Fakultě veterinární hygieny a ekologie

 

Více zde

TEXT