Rozdělení prostředků na specifický vysokoškolský výzkum pro rok 2020

IGA VFU Brno v souladu s článkem 5 odst. 2 Pravidel pro poskytování účelové podpory na specifický výzkum VFU Brno stanovuje pro rok 2020 rozdělení prostředků na specifický výzkum v celkové výši 11 926 875,00 následovně:

  • 11 275 908 Kč na úhradu způsobilých nákladů projektů podaných do IGA VFU Brno,
  • 298 000 Kč na úhradu způsobilých nákladů spojených s organizací  IGA VFU Brno, a to včetně nákladů na hodnocení a kontrolu projektů a zhodnocení dosažených výsledků, tj. 2,5 % prostředků na specifický vysokoškolský výzkum,
  • 352 967 Kč na úhradu způsobilých nákladů spojených s organizací studentské vědecké konference, tj. 2,94 % prostředků na specifický vysokoškolský výzkum.

doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D.
předseda IGA VFU Brno

V Brně dne 30. září 2020 Studuj na Fakultě veterinárního lékařství

 

Více zde

Studuj na Fakultě veterinární hygieny a ekologie

 

Více zde

TEXT