Rozdělení prostředků na specifický vysokoškolský výzkum pro rok 2021

IGA VETUNI v souladu s článkem 5 odst. 2 Pravidel pro poskytování účelové podpory na specifický výzkum VETUNI stanovuje pro rok 2021 rozdělení prostředků na specifický výzkum v celkové výši 10 879 080,00 Kč následovně:

  • 10 319 063 Kč na úhradu způsobilých nákladů projektů podaných do IGA VETUNI,
  • 270 000 Kč na úhradu způsobilých nákladů spojených s organizací  IGA VETUNI, a to včetně nákladů na hodnocení a kontrolu projektů a zhodnocení dosažených výsledků, tj. 2,48 % prostředků na specifický vysokoškolský výzkum,
  • 290 017 Kč na úhradu způsobilých nákladů spojených s organizací studentské vědecké konference, tj. 2,67 % prostředků na specifický vysokoškolský výzkum.

doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D.
předseda IGA VETUNI

18. února 2021                                                                  

      Studuj na Fakultě veterinárního lékařství

 

Více zde

Studuj na Fakultě veterinární hygieny a ekologie

 

Více zde

TEXT