Zhodnocení činnosti Interní vzdělávací agentury IVA VFU Brno za rok 2020

Přehled výstupů IVA VFU Brno 2020

FVL
Číslo projektu Název projektu Tým projektu Hodnocení projektu Výstupy projektu
2020FVL/1110/02 Anatomie pohybového aparátu králíka Pračková (S), Páral (AP) splněn (vynikající) Anatomie pohybového aparátu králíka
2020FVL/1230/03 Online interaktivní kurz k předmětu Parazitologie I,II Javorská (S), Fecková (AP), Daněk (S), Lesiczka (S) splněn s výhradou Parazitologie I, II
2020FVL/1240/04 Profesní zoonózy Lepková (S), Lány (AP) splněn (výborný)

Brucelóza zajíců

Chlamydióza ovcí

Leptospiróza

Psitakóza

Q horečka

TBC skotu

Tularemie

Vzteklina netopýrů

Zoonózy postery

2020FVL/1240/05 Vybrané kapitoly z veterinární mikrobiologie 2 Papoušková (S), Čížek (AP), Masaříková (AP) splněn (velmi dobrý) Vybrané kapitoly z Veterinární bakteriologie II
2020FVL/1240/06 Přehled aktuálních nákaz Polejová (S), Tesa (AP) splněn (výborný)

Aujeszkého choroba - poster

Aujeszkého choroba - prezentace

Africký mor prasat - poster

Africký mor prasat - prezentace

Aviární influenza - poster

Aviární influenza - prezentace

Maedi visna - poster

Maedi visna - prezentace

Newcastelská choroba - poster

Newcastelská choroba - prezentace

Mor králíků typ II. - poster

Mor králíků typ II. - prezentace

Schmallenberg virus - poster

Schmallenberg virus - prezentace

Západonilská horečka - poster

Západonilská horečka - prezentace

2020FVL/1240/07 Zkvalitnění výuky předmětu Mikrobiologie formou názorných tištěných a elekronických plakátů II. Sýkorová (S), Kohoutová (AP), Hošek (S) splněn (velmi dobrý)

Anaeroby

Brucelóza

Diagnostika zástupců rodu Bacillus

MALDI TOF

Mycobacterium

Mycoplasma

Staphylococcus

2020FVL/1600/08 Interpretace cytologických a biochemických nálezů v efuzích Veverková (S), Bartakovicsová (S), Řeháková (AP), Černá (S) splněn (výborný) Interpretace cytologických a biochemických nálezů v efuzích
2020FVL/1650/09 On-line výuka - anesteziologické přístupy a postupy u zájmově chovaných plazů. Křížová (S), Čermáková (AP) splněn (výborný) On-line výuka - anesteziologické přístupy a postupy u zájmově chovaných plazů
2020FVL/1650/10 Hematologický atlas plazů a ptáků Valašťanová (S), Knotková (AP), Duchoňová (S) splněn (výborný)

Hematologický atlas ptáků a plazů

Avian and Reptilian Haematology atlas

2020FVL/1650/11 On-line výuka - základní chirurgické zákroky u plazů. Zbořilová (S), Stach (S), Knotek (AP) splněn (výborný) Online výuka – základní chirurgické zákroky u plazů
2020FVL/1660/13 Klinický přehled nejčastějších orálních patologií psů a koček Václavíková (S), Fichtel (AP), Krettková (S) splněn (velmi dobrý) Klinický přehled nejčastějších orálních patologií psů a koček
2020FVL/1660/15 Vytvoření ilustračních pomůcek pro výuku chirurgie uší v rámci předmětu Chirurgie a ortopedie malých zvířat Nečasová (S), Mrázová (AP), Kasalová (S), Lorenzová (AP) splněn (výborný)

Chirurgie uší - brožura

Chirurgie uší - postery

Surgery of the ear - study material

2020FVL/1660/16 Inhalační anestezie psa a kočky Novák (S), Raušer (AP), Fojtíková (S) splněn (velmi dobrý) Inhalační anestezie psa a kočky
2020FVL/1660/17 Přístupy ke kloubům Staňková (S), Fedorová (AP), Radó (S) splněn (výborný)

Přístupy ke kloubům

Approaches to the joints

2020FVL/1670/20 Interaktivní e-learningový kurz moodle Embryotransfer u koní Andrlová (S), Mráčková (AP),Kabešová (S) splněn (výborný)

Embryotransfer u koní

1. Transrektální USG vyšetření klisny

2. Příprava dárkyně a příjemkyň

3. Inseminace chlazenou ID

4. Inseminace mrazenou ID

5. Výplach embrya

6. Vyhledání embrya a mikromanipulace

2020FVL/1670/22 Tréninkový model pro nácvik kanylace jugulární žíly u koně Šabová (S), Kabeš (AP), Kopecká (S), Zachová (S) splněn (vynikající) Manuál k nácviku intravenózní katetrizace vena jugularis koně
2020FVL/1670/23 Videomanuál ultrasonografického vyšetření vybraných oblastí pohybového aparátu koně Šúkalová (S), Žuffová (AP) splněn (velmi dobrý)

Úvod

Tarsus

Sponka - palmárne - video

Karpálný kanál

Distálna končatina

Test

2020FVL/1670/24 Akutní hříbě - neonatologie v praxi Tóthová (S), Dobešová (AP), Hájková (S) splněn (výborný)

1. zdravé hříbě

2. klinické vyšetření

3. kanylace, katetrizace, sonda, klyzma

4. kardiopulmonální
resuscitace

5. infuze, transfuze, IgG

6. ultrasonografické vyšetření

7. rentgenologické vyšetření

8. laboratorní vyšetření

9. fixace, Madigan squeeze

10. sedace a anestezie

Dávky léků

Koliky, retence mekonia

Neonatální izoerytrolýza

PAS

Prematurita

Průjem, transfaunace

Reference rozmezí pro H, Bch

Sepse

Tabulka pro klinické vyšetření

Uroperitoneum

2020FVL/1670/25 Renovace ve výuce gynekologie klisen I: grafická pomůcka a test z gynekologie Vojtěchovská (S), Sedlinská (AP), Cieslarová (S), Horváthová (S) splněn (výborný)

Prezentace

Test

2020FVL/1680/26 Metodická příručka anesteziologických protokolů u prasat Fialová (S), Fajt (AP) splněn (velmi dobrý)

Metodická příručka anesteziologických protokolů u prasat

Aplikace anestetika i.m. - video

Aplikace anestetika i.v. - video

Aplikace anestetika i.p. - video

Efekt i.v. aplikace anestetika - video

Efekt i.v. a i.m. anestezie při kastraci selat - video

Efekt stresnili při sedaci před kastrací selete - video

Kastrace selete - po anestezii - video

Obr. č. 1

Obr. č. 2

Obr. č. 3

Obr. č. 4

Obr. č. 5

Obr. č. 6

Obr. č. 7

Obr. č. 8

Obr. č. 9

Obr. č. 10

Obr. č. 11

Obr. č. 12

Obr. č. 13

2020FVL/1680/27 Interpretace výsledků hematologického a biochemického vyšetření u prasat Kačmaříková (S), Svoboda (AP) splněn (velmi dobrý) Kurz
2020FVL/1680/28 Resuscitace a poporodní péče o novorozené mláďata přežvýkavců Hochmanová (S), Šimková (AP), Kadek (S) splněn (výborný) Resuscitace a poporodní péče o novorozené mláďata přežvýkavců
2020FVL/1700/29 Důležitost vitaminů u mláďat přežvykavců Geboliszová (S), Kadek (AP), Harašta (S) splněn (velmi dobrý) Důležitost vitaminů u můáďat přežvýkavců
FVHE
Číslo projektu Název projektu Tým projektu Hodnocení Výstupy projektu
2020FVHE/2150/30 Sekvenování nové generace a in silico analýza celogenomových dat ve výuce předmětu Antibiotická rezistence Nešporová (S), Dolejská (AP) splněn (vynikající)

Sekvenování nové generace a
in silico
analýza celogenomových dat - prezentace

1. CGE úvod

2. ResFinder

3. MLST

4. PlasmidFinder

5. pMLST

6. VirulenceFinder

7. fimTyper

8. CSI Phylogeny

9. iTOL úvod

10. iTOL úvod II

11. iTOL datasety úvod

12. iTOL datasety web interface

13. iTOL dataset binary

14. iTOL binary I

15. iTOL binary II

16. iTOL text dataset

17. iTOL export dat

18. Geneious

2020FVHE/2150/31 Příručka metodiky tvorby a studia akademických textů Ondruš (S), Široký (AP) splněn (velmi dobrý) Příručka
2020FVHE/2150/32 Tvorba studijních materiálů pro výuku předmětu Ornitologie Ošlějšková (S), Sychra (AP) splněn (velmi dobrý)

Tvorba studijních materiálů pro výuku předmětu Ornitologie

E-learningový kurz Ornitologie

2020FVHE/2150/33 Metody sledování migrace zvířat se zaměřením na telemetrii   Ovčiariková (S), Dostál (S), Literák (AP) splněn (výborný) Metody sledování migrace zvířat se zaměřením na telemetrii
2020FVHE/2150/34 Tvorba výukového materiálu pro předmět Biologie: Vyšetření krve - natočení videa Pittermannová (S), Bártová (AP) splněn (velmi dobrý)

Vyšetření krve

Blood examination

2020FVHE/2190/39 Případové studie pro praktickou výuků a zkoušení předmětů Choroby zvěře, Welfare zvěře a myslivost a Péče o handicapovaná zvířata Kaňová (S), Banďouchová (AP), Sedláčková (AP), Kubíčková (S) splněn (velmi dobrý)

Welfare zvěře a myslivost - kurz

Péče o handicapovaná zvířata - kurz

Choroby zvěře - kurz

Případové studie Péče o handicapovaná zvířata

2020FVHE/2190/40 Zavedení laboratorního chovu Tubifex tubifex k praktické výuce předmětu Ekotoxikologie potravin. Karlíková (S), Beklová (AP) splněn (velmi dobrý)

Nitěnka obecná - prezentace

Test akutní toxicity (3 minutový test)

Test akutní toxicity (96 hodinová test)

Charakteristika a chov nitěnky obecné

2002FVHE/2210/44 Falšování potravin a pokrmů v gastronomii - inovace výuky  Ljasovksá (S), Drápelová (S), Pospiech (AP) splněn (velmi dobrý) Návody do cvičení Falšování potravin
2020FVHE/2360/45 Studijní podpora pro předměty Potravinářské inženýrství a technika a Potravinářské technologie Bekerová (P), Bartoníková (S), Bartáková (AP), Škraňková (AP) splněn (velmi dobrý)

Přehled všech zpracovaných zadání příkladů

Poster - podklady k řešení příkaldů

Kurz

2020FVHE/2360/47 Inovace výuky a vytvoření nové multimediální výukové pomůcky pro stanovení nejdůležitejších legislativních parametrů medu  Tkáč (S), Vorlová (AP), Pospíšil (AP) splněn (výborný)

Obrazový postup stanovení aktivity diastázy v medu enzymovou metodou Phadebas

Obrazový postup stanovení koncentrace hydroxymethylfurfuralu v medu podle Winklera

Poster - Stanovení aktivity diastázy v medu enzymovou metodou Phadebas

Poster - Stanovení koncentrace hydroxymethylfurfuralu v medu podle Winklera

Stanovení aktivity diastázy v medu enzymovou metodou Phadebas

Video - Stanovení koncentrace HMF v medu podle Winklera

2020FVHE/2410/48 Zkvalitnění výuky předmětu „Laboratorní diagnostika – stres, bolest, utrpení u zvířat“ - skripta pro praktická cvičení Cahová (S), Blahová (AP) splněn (výborný) Skripta
2020FVHE/2410/49 Označování jakosti a původu potravin a normy pro obchodování s nimi - multimediální výukový materiál Čaloudová (S), Sehonová (AP) splněn (výborný) Multimediální výukový materiál
2020FVHE/2410/50 Základy veterinární péče - nemoci drobných savců v zájmovém chovu Kaluža (S), Konvalinová (SP), Hytychová (AP)  splněn s výhradou Multimediální výukový text
2020FVHE/2410/51 Multimediální výuková pomůcka pro výuku předmětu Poruchy chování zvířat "Poruchy chování zájmových zvířat" Konvalinová (AP), Dobšíková (AP), Halešová (S) splněn (výborný) Multimediální výuková pomůcka
2020FVHE/2410//52 Látky kontaminující vodní prostředí a možnosti jejich odstranění - studijní materiály pro zkvalitnění výuky předmětu Toxikologie Koutková (S), Široká (AP) splněn (výborný)

Studijní materiály

2020FVHE/2410/53 Etologie ovcí a koz - multimediální učební pomůcka Rousková  (S), Pištěková (AP) splněn (velmi dobrý) Multimediální učební pomůcka
2020FVHE/2410/54 Etologie a welfare prasat Lukešová (S), Volfová (AP) splněn (velmi dobrý) Multimediální výukový text
2020FVHE/2410/56 Multimediální výukový text pro předmět Právní předpisy, kontrola a dozor v gastronomii Popelková (S), Tšponová (S), Novotná Kružíková (AP), Vošmerová (AP) splněn (výborný) Multimediální výukový text
2020FVHE/2410/57 Výukové materiály pro podporu výuky předmětu Ochrana zvířat a právní předpisy v ochraně zvířat I + II Rozkydalová (S), Doubková (AP) splněn (výborný)

Ochrana zvířat a právní předpisy v ochraně zvířat

Legislativní proces

Obecně závazné právní předpisy včetně EU

Postup správních orgánů ve správním řízení

Povinnosti chovatele

Požadavky na označování zvířat

Tabulka přeprava

2020FVHE/2410/60 Robotické dojení a hodnocení vzájemné interakce systému člověk - zvíře - robot  Šobáňová (S), Kudělková (AP) splněn (výborný)

Interakce systému člověk - zvíře - dojící robot

Robotické dojení a hodnocení vzájemné interakce systému člověk - zvíře- robot

Robotické dojení

2020FVHE/2410/61 Welfare psů a kynologie - multimediální výukový text Vojtkovská (S), Voslářová (AP) splněn (vynikající) Multimediální výukový text
2020FVHE/2420/62 Encyklopedie krmiv III. - objemná a minerální krmiva, krmné doplňky a vedlejší produkty průmyslového zpracování plodin Mráz (S), Křížová (AP), Málek (S), Stoklasová (S) splněn (velmi dobrý) Encyklopedie krmiv
2020FVHE/2420/65 Studijní materiály pro předměty Biochemie potravin a biochemické laboratorní metody (H3BLM), Biochemie potravin (H8BC, H1BP) Pešková (S), Hostovský (AP), Pechová (AP), Zentrichová (S) splněn (výborný) Výuková pomůcka

Vyhodnocení projektů IVA VFU Brno 2020

2. 12. 2020 - Komise IVA VFU Brno rozhodla o hodnocení projektů IVA VFU Brno 2020.

Závěrečná zpráva projektů IVA

29. 9. 2020 - Závěrečnou zprávu projektu IVA odevzdejte do 20. listopadu 2020 elektronicky na kopeckape@vfu.cz a písemně na děkanáty fakult odkud bude po podpisu děkanem hromádně předáno na sekretariát prorektora pro strategii a rozvoj.

Stipendia pro studenty projektu IVA

29. 4. 2020 - Stipendia v rámci projektů IVA budou vyplacena po závěrečných obhajobách projektů. Žádost je nutné podat do 5. 11. 2020 na děkanáty fakult.

Cesty studentů v rámci ČR

29. 4. 2020 - V souladu s projekty IVA nejsou zahraniční služební cesty, někteří studenti mají naplánovány v projektu cesty tuzemské. Každý student, který vyjíždí na tuzemské pracovní cesty a nemá pracovní úvazek na VFU musí mít uzavřenou Smlouvu dle OZ, ke každé cestě poté vystavuje cestovní příkaz.

Rozhodnutí k přijatým projketům IVA VFU Brno 2020

29. 4. 2020 - Na sekretariátu prorektora pro strategii a rozvoj jsou k vyzvednutí rozhodnutí k přijatým projektům IVA VFU Brno 2020. Při vyzvednutí rozhodnutí dodejte Čestné prohlášení a Pověření a podpisový vzor. Formuláře naleznete níže. Číslo zakázky je uvedeno v přiloženém seznamu zakázek pro jednotlivé projekty IVA. Pověření a podpisový vzor dodejte s podpisem příkazce operace a vedoucího pracoviště na děkanát příslušné fakulty.

Zveřejnění výsledků soutěže IVA VFU Brno 2020

13. 3. 2020 - Komise IVA VFU Brno zveřejňuje výsledky soutěže IVA VFU Brno 2020 v tabulce níže. Projekty jsou rozděleny dle jednotlivých fakult. O výši a struktuře úprav projektů budou jejich řešitelé informováni e-mailem do 16. 3. 2020.

Rozhodnutí k projektům budou vydána po poskytnutí finančních prostředků univerzitě ze strany MŠMT. Finanční prostředky přidělené na jednotlivé projekty bude možné čerpat také až po jejich poskytnutí univerzitě. Řešitelé přijatých projektů budou o této skutečnosti informováni.

Vyhlášení rozdělení prostředků uvnitř IVA VFU Brno 2020

9. 3. 2020 - Komise IVA VFU Brno rozhodla o rozdělení finančních prostředků určených na projekty tvůrčí vzdělávací činnosti prostřednictvím Interní vzdělávací agentury VFU Brno pro rok 2020.

Vyhlášení soutěže IVA VFU Brno pro rok 2020

12. 12. 2019 - Prorektor pro strategii a rozvoj VFU Brno vyhlašuje soutěž o podporu na projekty IVA na VFU Brno pro rok 2020. Soutěžní lhůta pro odevzdávání návrhů projektů je stanovena od 12. 12. 2019 do 28. 2. 2020. Hodnotící lhůta je stanovena od 1. 3. 2020 do 15. 3. 2020.

Návrhy projektů odevzdávejte elektronicky i v písemné podobě do kanceláře prorektora pro strategii a rozvoj nejpozději do 28. 2. 2020, kontakt: kopeckape@vfu.cz.


Dokumenty ke stažení:
IVA Vyhlášení soutěže 2020
Formulář Projekt IVA VFU Brno 2020
Pravidla pro poskytování podpory na tvůrčí vzdělávací činnost prostřednictvím IVA VFU BrnoStuduj na Fakultě veterinárního lékařství

 

Více zde

Studuj na Fakultě veterinární hygieny a ekologie

 

Více zde

TEXT