Přehled výstupů projektů IVA VFU Brno 2017

FVL

Číslo projektu Název projektu Tým projektu Hodnocení projektu Výstupy projektu
2017FVL/1110/01 Veterinární myologie Pračková (S), Pyszko (AP), Páral (AP) Splněn (vynikající) Veterinární myologie - studijní materiály
2017FVL/1200/04 Fyziologie speciálních smyslů Radó (S), Veselá (AP), Zahálková (S) Splněn (vynikající)

Fyziologie speciálních smyslů - e-learningový kurz               

Postery

2017FVL/1230/05 Elektronický atlas významných parazitologických koproskopických nálezů u domácích zvířat Červená (AP), Fenyková (S) Splněn (výborný) Elektronický atlas významných parazitologických koproskopických nálezů u domácích zvířat                                       Test
2017FVL/1650/06 Obrazový výukový materiál: postupy při diagnostice onemocnění očí u pet králíků Hundáková (S), Jekl (AP) Splněn (výborný)

Onemocnění uší u pet králíků

Zobrazovací diagnostické metody

Terapie oftalmologickych onemocnení u králiků

2017FVL/1650/08 Podpora samostatné formy vzdělávání studentů vytvořením výukového videa a foto dokumentace endoskopického vyšetření u ptáků  Sochorcová (S), Knotek (AP) Splněn (výborný) Endoskopické vyšetření u ptáků
2017FVL/1660/10 Vyšetření uší u psů a koček - od anamnézy k endoskopii Ceplecha (S), Vávra (AP), Hlavinka (S) Splněn (výborný) Vyšetření uší u psů a koček - od anamnézy k endoskopii
2017FVL/1660/11 Základy stomatologie psa a kočky Fichtel (AP), Burová (S) Splněn (výborný) Základy stomatologie psa a kočky
2017/FVL/1660/12 Stomatologie koček a psů: Onemocněni parodontu krok za krokem interaktivni postup Georgiou (S), Fichtel (AP) Splněn (velmi dobrý) Stomatologie koček a psů
2017FVL/1660/13 Interpretace elektrokardiografických abnormalit u psa Kapustová (S), Agudelo (AP) Splněn (výborný)

Interpretace elektrokardiografických abnormalit u psa

Nejčastější elektrokardiografické abnormality u psa

2017FVL/1660/14 Výukové vizuální dokumentace miniinvazivních artroskopických zákroků při onemocnění loketního a ramenního kloubu u psů jako výuková studijní opora pro studenty Nečasová (S), Srnec (AP) Splněn (vynikající) Výuková studijní opora
2017FVL/1660/15 Vytvoření studijních podkladů pro samostudium a přípravu na praktická cvičení z předmětu zobrazovací diagnostika (rentgenologie dutiny hrudní psů a koček) Nývltová (S), Proks (AP) Splněn (vynikající)

Rtg. vyšetření dutiny hrudní I

Rtg. vyšetření dutiny hrudní II

Rtg. vyšetření dutiny hrudní III

Rtg. vyšetření dutiny hrudní IV

Rtg. vyšetření dutiny hrudní V

2017FVL/1660/16 Zpracování grafického materiálu shrnujícího chirurgický management kýl u psů a koček Procházka (S), Lorenzová (AP), Štaudingerová (S) Splněn (výborný)

Časté typy kýl u psů

Kýly-dělení, obecné schéma kýlního vaku

Perineální kýla

Operace perineální kýly u psa

2017FVL/1660/17 Příručka infúzní terapie a transfúze u psa a kočky Prokešová (S), Raušerová (AP) Splněn (výborný) Infuzní a transfuzní terapie
2017FVL/1660/18 Urgentní medicína v praxi malých zvířat Raušerová (AP), Slavík (S), Kopálová (S) Splněn (výborný) Urgentní medicína v praxi malých zvířat
2017FVL/1660/19 Vytvoření ilustrační pomůcky pro výuku laparotomických zákroků v rámci předmětu Chirurgie a ortopedie malých zvířat Slavíček (S), Urbanová (AP) Splněn (velmi dobrý)

Obecná laparotomie

Gastrotomie, gastropexe, splenektomie

Cystotomie, ovariohysterektomie

Enterotomie, enterektomie

2017FVL/1660/20 Obvazové techniky u malých a velkých zvířat  - instruktážní videa a studijní příručka v rámci zkvalitnění výuky předmětu Obecná chirurgie. Stařecká (S), Vavřinová (S), Dvořák (AP), Žuffová (AP) Splněn (výborný)

Ehmerova smyčka

Kramerova dlaha

Nízký fixační obvaz kůň

Obvaz abdomenu - kůň

Obvaz abdomenu - pes

Obvaz kopyta

Obvaz ucha

Přikládní kastu

Robert - Jonesův obvaz nechodící - pes

Robert-Jonesův obvaz chodící - pes

Vysoký fixační obvaz na zadní končetinu kůň

Vysoký fixační obvaz na přední končetinu kůň

Obvazové techniky

2017FVL/1660/21 Přehled nejčastějších onkologických onemocnění psa a kočky Štěrbová (S), Filipejová (AP), Hřibová (S) Splněn  (výborný) Přehled nejčastějších onkologických onemocnění psa a kočky
2017FVL/1670/23 Základy ortopedie koní I Hargitaiová (S), Kopecká (S), Žuffová (AP) Splněn  (výborný) Základy ortopedie koní I - výukový materiál
2017FVL/1670/24 Výuková video-prezentace invazivních vyšetřovacích metod (zavedení nosojícnové sondy, katetrizace močového měchýře) u koní  Hoikhman (S), Dobešová (AP), Látalová (S) Splněn (velmi dobrý) Studijní materiály
2017FVL/1670/25 Endoparazité u koní: diagnostika, terapie, prevence - výukový materiál Kecerová (S), Bodeček (AP), Drahoňovská (S) Splněn (velmi dobrý) Endoparazité u koní: diagnostika, terapie, prevence - výukový materiál
2017FVL/1670/26 Interpretace ultrasonografických nálezů v průběhu pohlavního cyklu klisny a vybraných patologických stavů Vyvial (S), Mráčková (AP), Horáčková (S), Vojtěchovská (S) Splněn (výborný) Interpretace ultrasonografických nálezů v průběhu pohlavního cyklu klisny a vybraných patologických stavů
2017FVL/1680/27 Vytvoření metodiky pro vyšetření základních parametrů moči u vysokoprodukčních prasnic v období gravidity a laktace Píšťková (S), Fajt (AP) Splněn (výborný)

Stanovení základních parametrů moči u vysokoprodukčních prasnic
v období gravidity a laktace

2017FVL/1680/28 Systém kultivace v chovu pro zrychlení a zkvalitnění diagnostiky mastitid dojnic Pleško (S), Šimková (AP), Alexová (S) Splněn (výborný)

Klinické vyšetření mléčné žlázy a diagnostika mastitid

Video 1

Video 2

2017FVL/1680/29 Návody pro použití antimikrobních látek u skotu Tejnil (S), Špalková (S), Smola (AP) Splněn (výborný) Návody pro použití antimikrobních látek u skotu
2017FVL/1700/30 Skripta Nemoci GIT skotu Šmídková (S), Illek (AP), Drašnarová (S) Splněn (výborný) Skripta nemoci GIT skotu

FVHE

Číslo projektu Název projektu Tým projektu Hodnocení projektu Výstupy projektu
2017FVHE/2150/31 Inovace výuky předmětu Antibiotická rezistence Kutilová (S), Jamborová (AP), Dolejská (AP) Splněn (vynikající)

Protokol pro cvičení 1

Protokol pro cvičení 2

Protokol pro cvičení 3

Protokol pro cvičení 4

E-learningový test

Dotazník

2017FVHE/2190/34 Standardní operační postupy, učební texty a výukové prezentace podporující zkvalitnění a rozšíření výuky týkající se problematiky odpadů potravinářské výroby Járová (AP), Hudcová (S) Splněn (výborný)

Komunální odpad, Třídění a recyklace

Obaly, Zákon o obalech

Legislativa, Zákon o odpadech, POH

Legislativa doprovázející zákon o odpadech

Odpadní vody, ČOV

Druhy zpracování odpadů

SOP 01

SOP 02

SOP 03

SOP 04

SOP 05

SOP 06

SOP 07

SOP 08

SOP 09

SOP 10

SOP 11

SOP 12

SOP 13

SOP 14

SOP 15

SOP 16

2017FVHE/2190/35 Schematické přehledy vývojových cyklů rybích parazitů Syrová (S), Palíková (AP) Splněn (velmi dobrý)

I. multifiliis

Myxobolus

Sanguinicola

Diplostomum

Ligula

Khawia, Caryophyllaeus

Bothriocephalus

Proteocephalus

Triaenophorus

Anguillicola

Raphidascaris

Akantocefalózy

2017FVHE/2190/36 Dezinfekce, dezinsekce, deratizace ve městech a v potravinářských podnicích Linhart (S), Sedláčková (AP), Eltayeb Eltigani Abdelsalam (S) Splněn (velmi dobrý) Dezinfekce, dezinsekce, deratizace ve městech a v potravinářských podnicích
2017FVHE/2190/37 Srovnávací hematologie ryb Minářová (S), Papežíková (AP) Splněn (velmi dobrý) Srovnávací hematologie ryb
2017FVHE/2210/40 Zavedení interaktivních pomůcek do výuky předmětu Produkce potravin Běhalová (S), Esterka (S), Peskač (S), Pospiech (AP) Splněn (výborný)

Produkce potravin - Česká republika

Produkce potravin - Slovensko

2017FVHE/2210/42 Příklady falšování potravin rostlinného původu Luňáková (S), Pleva (S), Pospiech (AP) Splněn (výborný)

Marcipán

Ovocné šťávy

Švestková povidla

Vanilka

2017FVHE/2210/43 Interaktivní pomůcky a výrobní diagramy pro výuku předmětu Hygiena a technologie nápojů, ovoce, zeleniny, hub a suchých plodů  - inovace a rozšíření výuky Řeháková (S), Král (AP), Strbačková (S), Esterková (S) Splněn (vynikající) Výrobní diagramy
2017FVHE/2220/44 Léčivé rostliny ve výživě zvířat a veterinární praxi  Kaniová (S), Štercová (AP), Janáčová (S) Splněn (výborný) Léčivé rostliny ve výživě zvířat a veterinární praxi
2017FVHE/2220/45 Zkvalitnění výuky předmětu Botanika Mamrák (S), Krejcarová (AP), Sedláková (S) Splněn (vynikající)

Jedovaté rostliny

Jeteloviny

Léčivé rostliny

Luskoviny

Obilniny

Okopaniny

Olejniny

Plevelné rostliny

Trávy

Zkušební test

2017FVHE/2220/46 Multimediální katalog objemných krmiv Němcová (S), Polcarová (AP), Neugebauerová (S) Splněn (velmi dobrý) Multimediální katalog objemných krmiv
2017FVHE/2220/47 Zařazení programu Spartan Dairy Ration Evaluator/Balancer do výuky předmětu Výživa zvířat Stoklasová (S), Křížová (AP), Mráz (S) Splněn (velmi dobrý)

Výukové materiály

Databáze krmiv

KD snadno a rychle

Prezentace

Příklady k procvičování

Rozšířený uživatelský manuál

Stručný uživatelský manuál

Rychlý průvodce

Slovník termínů

Tipy pro užívání

2017/FVHE/2230/49 Plemena psů skupiny FCI III a IV Laštovková (S), Jakešová (AP), Chlebničanová (S) Splněn (výborný) Plemena psů skupiny FCI III a IV
2017FVHE/2340/51 Technická zařízení v technologii mléčných výrobků - didaktické pomůcky Klimszová (S), Janštová (AP) Splněn (vynikající) Postery
2017FVHE/2340/52 Zkvalitnění výuky chemie potravin se zaměřením na metody stanovení základních nutrientů Ondrová (S), Králová (AP) Splněn (výborný) Postery
2017FVHE/2340/53 Rozšíření výuky HACCP o modelový plán HACCP vybraných pokrmů společného stravování Polková (S), Necidová (AP) Splněn (výborný)

Výstup 1

Výstup 2

Výstup 3

2017FVHE/2340/54 Materiálová podpora a inovace zkoušení mikrobiologie potravin Tylšová (S), Hásková (S), Bursová (AP) Splněn (vynikající)

Vyhodnocení výsledků plotnových metod

Návody na cvičení

Stanovení indikátorových MO - schémata

2017FVHE/2350/55 Tvorba a aktualizace studijních materiálů týkajících se masných výrobků v souvislosti se změnou legislativy Kubíčková (S), Saláková (AP) Splněn (vynikající) Studijní materiály
2017FVHE/2380/56 Označování potravin - vytvoření studijních materiálů pro zkvalitnění  výuky předmětu Legislativa a dozor nad potravinami Sehonová (S), Chloupek (AP) Splněn (vynikající) Studijné materiály
2017FVHE/2380/57 Welfare opuštěných zvířat a útulky pro zvířata Žák (S), Doleželová (AP) Splněn (výborný) Multimediální výuková podpora
2017FVHE/2390/58 Studijní materiály pro zkvalitnění výuky předmětu
"Laboratorní diagnostika - stres, bolest, utrpení u zvířat" 
Berlinská (S), Blahová (AP) Splněn (výborný) Studijní materiály
2017FVHE/2390/59 Účinky toxikologicky významných kovů na savce Čaloudová (S), Svobodová (AP) Splněn (výborný)

E-learningový kurz

Cín

Hliník

Chrom

Kadmium

Olovo

Rtuť

Selen

Železo

Zinek

2017FVHE/2390/60 Otravy včel a testy toxicity na včelách dle OECD - studijní materiály pro zkvalitnění výuky předmětu Toxikologie Hodkovicová (S), Dobšíková (AP) Splněn (výborný)

Poster

E-learningový kurz

2017FVHE/2390/63 Etologie a welfare koček Volfová (S), Kovaříková (AP) Splněn (vynikající) Multimediální výukový text
2017FVHE/2390/64 Etologie potkana a myši - multimediální databáze projevů chování Nádeníček (S), Voslářová (AP) Splněn (výborný) Výukový materiál
2017FVHE/2390/65 Výuková opora pro předmět Welfare pokusných zvířat a pokusy na zvířatech (H6WV) Večerková (S), Hostovksý (AP) Splněn (výborný) Výuková opora

FaF

Číslo projektu Název projektu Tým projektu Hodnocení projektu Výstupy projektu
2017FaF/3120/66 Interaktivní materiál pro výuku systematické botaniky Malaník (S), Treml (AP), Nejezchlebová (AP), Babula (AP) Splněn (výborný) Interaktovní výukový materiál
2017FaF/3120/67 Zařazení pracovních listů k praktickýcm cvičením z Botaniky II s ohledem na zefektivnění výuky. Pokorná (S), Vaverková (AP), Babula (AP) Splněn (výborný) Výukové materiály
2017FaF/3120/68 Inovace výuky farmakognozie Rjašková (S), Jankovská (AP),  Sychrová (AP), Daňková (AP) Splněn (výborný) Výukové materiály
2017FaF/3130/69 Elektronová mikroskopie pro předmět "Instrumentální analytické metody ve farmaceutické technologii" Kostelanská (S), Gajdziok (AP) Splněn (vynikající)

Studijní materiál a návod pro praktické cvičení

Standardní operační postup pro ovládání elektronového mikroskopu Tescan Mira 3

2017FaF/3130/70 Zavedení nových základů pro IPLP do výuky předmětu Lékové formy a biofarmacie Tkadlečková (S), Pavelková (S), Masteiková (AP) Splněn (výborný)

Nové základy ve farmaceutické technologii

Recepty

Stručná charakteristika a technologický postup k jednotlivým receptům

2017FaF/3130/71 Inovace úloh laboratorních cvičení z "Fyzikální chemie" Zeman (S), Pavloková (AP) Splněn (výborný)

Stanovení hustoty pyknometrickou metodou

Rozdělovaní kyseliny jantarové v soustave butanol-voda

Stanovení křivky rozpustnosti soustav fenol-voda

2017FaF/3140/72 Nová léčiva ve farmakoterapii - elektronické výukové materiály Kotolová (AP), Pokrivčáková (S), Procházka (S), Hammer (S) Splněn (velmi dobrý) Elektronické výukové materiály
2017FaF/3140/73 Modernizace a inovace praktických cvičení z Biologie/Biology na Farmaceutické fakultě VFU Brno Löffelmann (S), Kizek (AP), Gargulák (S), Skaličková (S) Splněn (vynikající)

Pracovní sešit pro laboratorní cvičení z biologie

Postery

Bürkerova komůrka - návod k použití

Okulární mikrometr - návod k použití

2017FaF/3150/74 Rozšíření laboratorních cvičení z organické chemie o strukturní analýzu připravených sloučenin Švestka (S), Otevřel (AP) Splněn (výborný) Studijní materiál
2017FaF/3160/75 Příprava a inovace studijních materiálů pro předmět Molekulární biologie Bábková (S), Brázdová (AP), Ihrická (S), Petr (AP) Splněn (výborný) Výsledky projektu

 

Vyhodnocení projektů IVA VFU Brno 2017

4. 12. 2017 - Komise IVA VFU Brno rozhodla o hodnocení projektů IVA VFU Brno 2017.

Závěrečná konference projektů IVA

9. 11. 2017 - Závěrečná konference projektů IVA se uskuteční ve čtvrtek 30. listopadu 2017 od 9:00. Konference bude rozdělena do třech sekcí dle fakult.

Závěrečná zpráva projektů IVA

21. 9. 2017 - Závěrečnou zprávu projektu IVA odevzdejte do 20. listopadu 2017 elektronicky na kopeckape@vfu.cz a písemně na děkanáty fakult odkud bude po podpisu děkanem hromádně předáno na sekretariát prorektora pro strategii a rozvoj.

Stipendia pro studenty projektu IVA

19. 4. 2017 - Stipendia v rámci projektů IVA budou vyplacena po závěrečných obhajobách projektů. Žádost je nutné podat do 3. 11. 2017 na děkanáty fakult.

Cesty studentů v rámci ČR

19. 4. 2017 - V souladu s projekty IVA nejsou zahraniční služební cesty, někteří studenti mají naplánovány v projektu cesty tuzemské. Každý student, který vyjíždí na tuzemské pracovní cesty a nemá pracovní úvazek na VFU musí mít uzavřenou Smlouvu dle OZ, ke každé cestě poté vystavuje cestovní příkaz.

Rozhodnutí k přijatým projektům IVA VFU Brno 2017

18. 4. 2017 - Na sekretariátu prorektora pro strategii a rozvoj jsou k vyzvednutí rozhodnutí k přijatým projektům IVA VFU Brno 2017. Prosíme jednoho člena z každého projektového týmu, aby si rozhodnutí vyzvednul. Při vyzvednutí rozhodnutí dodejte Čestné prohlášení a Pověření a podpisový vzor. Formuláře naleznete níže. Číslo zakázky je uvedeno v přiloženém seznamu zakázek pro jednotlivé projekty IVA. Pověření a podpisový vzor dodejte s podpisem příkazce operace a vedoucího pracoviště, hromadně bude podáno na podpis panu rektorovi.

Zveřejnění výsledků soutěže IVA VFU Brno 2017

13. 3. 2017 - Komise IVA VFU Brno zveřejňuje výsledky soutěže IVA VFU Brno 2017 v tabulce níže. Projekty jsou rozděleny dle jednotlivých fakult. O výši a struktuře krácení projektů budou jejich řešitelé informováni e-mailem do 14. 3. 2017.

Rozhodnutí k projektům budou vydána po poskytnutí finančních prostředků univerzitě ze strany MŠMT. Finančí prostředky přidělené na jednotlivé projekty bude možné čerpat také až po jejich poskytnutí univerzitě. Řešitelé přijatých projektů budou o této skutečnosti informováni.

Vyhlášení rozdělení prostředků uvnitř IVA VFU Brno pro rok 2017

13. 3. 2017 - Komise IVA VFU Brno rozhodla o rozdělení finančních prostředků určených na projekty tvůrčí vzdělávací činnosti prostřednictvím Interní vzdělávací agentury VFU Brno pro rok 2017.

Vyhlášení soutěže IVA VFU Brno pro rok 2017

12. 12. 2016 - Prorektor pro strategii a rozvoj VFU Brno vyhlašuje soutěž o podporu na projekty IVA na VFU Brno pro rok 2017. Soutěžní lhůta pro odevzdávání návrhů projektů je stanovena od 12. 12. 2016 do 28. 2. 2017. Hodnotící lhůta je stanovena od 1. 3. 2017 do 17. 3. 2017.

 

Návrhy projektů odevzdávejte elektronicky i v písemné podobě do kanceláře prorektora pro strategii a rozvoj nejpozději do 28. 2. 2017, kontakt: kopeckape(at)vfu.cz.

Dokumenty ke stažení:



Studuj na Fakultě veterinárního lékařství

 

Více zde

Studuj na Fakultě veterinární hygieny a ekologie

 

Více zde

TEXT