Rektor VETUNI v návaznosti na změnu epidemiologické situace onemocnění COVID-19 a v souvislosti s Mimořádným opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 14. května 2021, č. j. MZDR 14600/2021- 10/MIN/KAN s účinností od 18. května 2021 stanoví dobu pobytu zaměstnanců na pracovištích VETUNI na úroveň před přijetím Opatření rektora v souvislosti s Usnesením Vlády České republiky o přijetí krizového opatření ze dne 20. listopadu 2020.

Opatření rektora v návaznosti na změnu epidemiologické situace onemocnění COVID-19 a v souvislosti s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 14. května 2021


Rektor VETUNI v návaznosti na změnu epidemiologické situace onemocnění COVID-19 a v souvislosti s Mimořádným opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 14. května 2021, č. j. MZDR 14600/2021- 10/MIN/KAN


s účinností od 18. května 2021 stanoví dobu pobytu zaměstnanců na pracovištích VETUNI na úroveň před přijetím Opatření rektora v souvislosti s Usnesením Vlády České republiky o přijetí krizového opatření ze dne 20. listopadu 2020.


Předchozí opatření rektora č. j. VFU/2020/1748 ze dne 23. listopadu 2020 se ruší.


prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA, v. r.
rektor VETUNI

Opatření rektora v návaznosti na změnu epidemiologické situace onemocnění COVID-19 a v souvislosti s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 14. května 2021Studuj na Fakultě veterinárního lékařství

 

Více zde

Studuj na Fakultě veterinární hygieny a ekologie

 

Více zde

TEXT