Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Cílem je dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené na znalostech a inovacích. Program podporuje rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace, rozvoj podnikání a konkurence schopnosti malých a středních podniků, energetické úspory a rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií. Podpora je primárně určena podnikům.

Podporované programy:

Další informace:Studuj na Fakultě veterinárního lékařství

 

Více zde

Studuj na Fakultě veterinární hygieny a ekologie

 

Více zde

TEXT