Kurzy pro odchyt zvířat bez pána, toulavých a opuštěných zvířat a zacházení s nimi včetně péče o ně v útulcích pro zvířata, a pro sběr a neškodné odstraňování kadáverů zvířat v zájmovém chovu 

Kurzy jsou určeny pracovníkům odchytové služby, městské policie, útulků, asanačních služeb a ostatních profesí, zabývajících se prací se zvířaty a regulací jejich počtu, ve smyslu § 39 a 42 zákona č. 166/1999 Sb. o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) v platném znění, § 27 a 28 vyhlášky č. 342/2012 Sb. a navazujících právních norem.

termín: 8.-12.11.2021

             

Kurzy pro odchyt zvířat bez pána, toulavých a opuštěných zvířat a zacházení s nimi, včetně péče o ně v útulcích pro zvířata, a pro sběr a neškodné odstraňování kadáverů zvířat v zájmovém chovu

Kurzy jsou určeny pracovníkům odchytové služby, městské policie, útulků, asanačních služeb a ostatních profesí,  zabývajících  se  prací  se  zvířaty  a  regulací  jejich  počtu,  ve  smyslu  § 39  a  42   zákona  č. 166/1999 Sb. o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) v platném znění, § 27 a 28 vyhlášky č. 342/2012 Sb. a navazujících právních norem. 

Místo konání:

Veterinární univerzita Brno, Palackého tř. 1946/1, Brno, ICV - budova  6.
Místní doprava: tramvají č. 1 od hl. žel. nádraží, směr Řečkovice, výstup zast. Kartouzská;  V případě nepříznivé epidemické situace proběhne kurz online na platformách zoom a moodle

Podmínkou účasti na prezenčním kurzu je prokázání bezinfekčnosti (v souvislosti s epidemií COVID-19), dle aktuálně platných opatření v den konání kurzu: https://covid.gov.cz/situace/onemocneni-obecne-o-opatrenich/system-o-n-t-ockovani-prodelana-nemoc-test

Termín :

8.-12.11.2021

(registrace online v pondělí 20.9.2021 od 8:00 do 9:00 h, zahájení výuky v 9:00 h)

Rozsah kurzu: 65 výukových hodin dle programu (viz příloha)
Ukončení: závěrečná zkouška (zkušební test, ústní pohovor, praktická část)
Cena kurzu:

6.900,- Kč včetně DPH 

Úhradu proveďte:

Vyčkejte na vystavení faktury (přednostní forma platby pro instituce) (viz přihláška). Pokud vaše instituce požaduje k faktuře objednávku zašlete ji co nejdříve na varmuzkovam@vfu.cz

Individuální platby je možno provést bezhotovostně jednorázovým příkazem ve prospěch účtu u ČSOB Brno, č. ú. 154568547, kód banky 0300, v. s. 97209151, specifický symbol: datum narození účastníka ve formátu DDMMRRRR, k. s. 0308, VETUNI IČ: 62157124, DIČ: CZ62157124. Poplatek hraďte za jednotlivé účastníky zvlášť nikoliv jednou platbou.  Potvrzení o provedené platbě zašlete na varmuzkovam@vfu.cz

 Doklad o úhradě (kopii bankovního výpisu) přivezte prosím sebou!

 Ubytování a stravování není zahrnuto v ceně kurzu.

Přihlášení:

Závaznou přihlášku - zde-  (pouze elektronicky) vyplňte prosím co nejdříve,  bude přístupná do 1.11. nebo do naplnění kapacity kurzu.  

přihláška ve formátu MS forms neodesílá automatické potvrzení, potřebné organizační informace obdržíte e-mailem cca týden před zahájením kurzu
Při překročení kapacity účastníků je přihlašovací formulář nedostupný a co nejdříve zde zveřejníme další termín.

Přihláška je závazná, případné změny sdělte co nejdříve.

obchodní podmínky

Ubytování:

Ubytování si účastníci zajišťují sami. 

Stravování: Stravování si účastníci zajišťují sami. V areálu VETUNI je restaurace a kantýna.


Sylabus studia je připraven ve spolupráci  Státní veterinární správy  ČR, Veterinární univerzity Brno  a  oddělení ochrany zvířat odboru živočišných komodit MZe ČR a zahrnuje teoretickou a praktickou výuku. Program kurzů a studijní materiály obdrží účastníci při registraci. Účastník odborných kurzů získá po úspěšně vykonané zkoušce Osvědčení o odborné způsobilosti pro odchyt zvířat bez pána, toulavých a opuštěných zvířat a zacházení s nimi, včetně péče o ně v útulcích pro zvířata a Osvědčení pro sběr a neškodné odstraňování kadáverů zvířat v zájmovém chovu.

Děkujeme za zvážení pozvání do kurzu a těšíme se na setkání. V případě potřeby nás prosím kontaktujte.
(Markéta Varmužková, tel.: 541 562 092, 725436208,  e-mail: varmuzkovam@vfu.cz


Program kurzů stáhnete zde (doc)Studuj na Fakultě veterinárního lékařství

 

Více zde

Studuj na Fakultě veterinární hygieny a ekologie

 

Více zde

TEXT