Kurz odborné přípravy k prodloužení doby platnosti osvědčení o odborné způsobilosti k navrhování pokusů a projektu pokusů §15 (VŠ)

 termín 2.11.2021 (dle epidemiologické situace v Brně nebo online přes zoom a moodle)

Kurz odborné přípravy k prodloužení doby platnosti osvědčení o odborné způsobilosti k navrhování pokusů a projektu pokusů

Místo konání:

Dle epidemické situace a aktuálních opatření kurz proběhne prezenčně na VETUNI v Brně nebo na platformách Zoom a Moodle online.

Veterinární univerzita Brno, posluchárna Institutu celoživotního vzdělávání (dále jen ICV), budova č. 6
(tramvaj č. 1 směr Řečkovice, zastávka Kartouzská)

Podmínkou účasti na prezenčním kurzu je prokázání bezinfekčnosti (v souvislosti s epidemií COVID-19), dle aktuálně platných opatření v den konání kurzu: https://covid.gov.cz/situace/onemocneni-obecne-o-opatrenich/system-o-n-t-ockovani-prodelana-nemoc-test

Termín zahájení:

2.11.2021, registrace od 8:30 hodin, výuka od 9:00 

Doba trvání:

6 výukových hodin, forma zkoušky - písemný zkušební test (v případě nemožnosti hromadných akcí přes Moodle )

Cena kurzu :

1600,- Kč se splatností týden před zahájením kurzu.

Vyčkejte na vystavení faktury (přednostní forma platby pro instituce po dohodě s paní Krejčířovou) (viz přihláška). Pokud vaše instituce požaduje k faktuře objednávku zašlete ji co nejdříve na krejcirovaj@vfu.cz 


Individuální platby je možno provést bezhotovostně jednorázovým příkazem ve prospěch účtu u ČSOB Brno, č. ú. 154568547, kód banky 0300, v. s. 9720021121, k. s. 0308, specifický symbol: vaše číslo osvědčení bez CZ, VETUNI, IČ 62157124, DIČ CZ62157124. Poplatek hraďte za jednotlivé účastníky zvlášť nikoliv jednou platbou. Doklad o zaplacení u bezhotovostní platby obdržíte v průběhu kurzu. Potvrzení o provedené platbě zašlete na krejcirovaj@vfu.cz

Přihlášení:

Závazná elektronická přihláška - zde-

přihláška ve formátu MS forms neodesílá automatické potvrzení, potřebné organizační informace obdržíte e-mailem cca týden před zahájením kurzu

scan platného osvědčení zašlete co nejdříve na e-mailovou adresu krejcirovaj@vfu.cz

obchodní podmínky

Ubytování a strava : účastníci si zajišťují sami, v areálu VETUNI Brno je kantýna a kavárna

Po úspěšně vykonané zkoušce obdrží absolvent doklad o prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti, které vydává MZe ČR.
Podmínkou účasti v kurzu je platné osvědčení

Organizační zajištění kurzu: MVDr. Jana Krejčířová,  telefon 541 56 20 89, e-mail: krejcirovaj@vfu.cz.Studuj na Fakultě veterinárního lékařství

 

Více zde

Studuj na Fakultě veterinární hygieny a ekologie

 

Více zde

TEXT