Kurz odborné přípravy k získání kvalifikace a odborné způsobilosti na úseku pokusných zvířat dle §15d odstavce 2 písmeno a) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění (navrhování pokusů a projektů pokusů- určeno pro lékaře, veterinární lékaře a osoby s jiným vysokoškolským vzděláním biologického oboru, kde se během studia prokazatelně seznámili s metodami chovu a práce na pokusných zvířatech.

termín: 18.-22.10.2021 

Kurz odborné přípravy k získání kvalifikace a odborné způsobilosti na úseku pokusných zvířat dle §15d odstavce 3 zákona č. 246/1992 Sb.

Kurz odborné přípravy k získání kvalifikace a odborné způsobilosti na úseku pokusných zvířat dle §15d odstavce 2 písmeno a) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění (navrhování pokusů a projektů pokusů) -   určeno pro lékaře, veterinární lékaře a osoby s jiným vysokoškolským vzděláním biologického oboru, kde se během studia prokazatelně seznámili s metodami chovu a práce na pokusných zvířatech.

Místo konání:

Dle epidemické situace a aktuálních opatření kurz proběhne prezenčně na VETUNI v Brně nebo na platformách Zoom a Moodle online.

Veterinární univerzita Brno, posluchárna Institutu celoživotního vzdělávání (dále jen ICV), budova č. 6
(tramvaj č. 1 směr Řečkovice, zastávka Kartouzská)

Podmínkou účasti na prezenčním kurzu je prokázání bezinfekčnosti (v souvislosti s epidemií COVID-19), dle aktuálně platných opatření v den konání kurzu: https://covid.gov.cz/situace/onemocneni-obecne-o-opatrenich/system-o-n-t-ockovani-prodelana-nemoc-test

Termín zahájení: 18.10.2021 registrace od 8:00 hodin, výuka od 9:00
Doba trvání:

18.- 22.10.2021 , v rozsahu 35 výukových hodin, forma zkoušky - test

Cena kurzu :

7000,- Kč včetně 21% DPH

Vyčkejte na vystavení faktury (přednostní forma platby pro instituce po dohodě s paní Krejčířovou) 

Individuální platby je možno provést bezhotovostně jednorázovým příkazem ve prospěch účtu u ČSOB Brno, č. ú. 154568547, kód banky 0300, v. s. 9720221021, specifický symbol: vaše datum narození ve formátu DDMMRRRR,  k. s. 0308, VETUNI, IČ 62157124, DIČ CZ62157124.
Poplatek hraďte za jednotlivé účastníky zvlášť nikoliv jednou platbou. Doklad o zaplacení, u bezhotovostní platby, obdržíte v průběhu kurzu. Ubytování a strava nejsou v ceně kurzu. 

Přihlášení:

Pouze online prostřednictvím přihlašovacího formuláře - zde- 

Přihláška ve formátu MS forms neodesílá automatické potvrzení, potřebné organizační informace obdržíte e-mailem cca týden před zahájením kurzu.

Podmínkou účasti v kurzu je: doložení kopie vysokoškolského diplomu, případně včetně dodatků diplomu, tak aby byly splněny požadavky zákona na účast v kurzu: lékaři, veterinární lékaři a osoby s jiným vysokoškolským vzděláním v oblasti biologických oborů, pokud se během studia nebo postgraduálního studia prokazatelně seznámili s metodami chovu a práce na (pokusných) zvířatech.

Kopie/scany dokladů o vzdělání v potřebném rozsahu: diplom (pro MUDr. a MVDr.) nebo diplom a diploma supplement (všichni ostatní), případně včetně syllabů předmětů zašlete co nejdříve na krejcirovaj@vfu.cz

 

Ubytování a strava : Účastník kurzu si zajišťuje ubytování a stravu sám. Možnost stravování nabízí Kantýna, která se nachází přímo v areálu univerzity

Po úspěšně vykonané zkoušce obdrží absolvent osvědčení o odborné způsobilosti, které vydává MZe.
Organizační zajištění kurzu: MVDr. Jana Krejčířová, telefon 725 436 199, 541 56 20 89, e-mail:krejcirovaj@vfu.cz.Studuj na Fakultě veterinárního lékařství

 

Více zde

Studuj na Fakultě veterinární hygieny a ekologie

 

Více zde

TEXT