Kurz odborné přípravy k získání kvalifikace a odborné způsobilosti na úseku pokusných zvířat dle §15d odstavce 2 písmeno b),c),d) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění (k provádění pokusů na pokusných zvířatech, péči o pokusná zvířata a usmrcování pokusných zvířat) -určeno pro středoškolské pracovníky
termín: 22.-26.11.2021

Kurz odborné přípravy o odborné způsobilosti k provádění pokusů na pokusných zvířatech, péči o pokusná zvířata a usmrcování pokusných zvířat

Kurz odborné přípravy k získání kvalifikace a odborné způsobilosti na úseku pokusných zvířat dle §15d odstavce 2 písmeno b),c),d) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění (k provádění pokusů na pokusných zvířatech, péči o pokusná zvířata a usmrcování pokusných zvířat )

 

Místo konání:

Dle epidemické situace a aktuálních opatření kurz proběhne prezenčně na VETUNI v Brně nebo na platformách Zoom a Moodle online.

Veterinární univerzita Brno, posluchárna Institutu celoživotního vzdělávání (dále jen ICV), budova č. 6
(tramvaj č. 1 směr Řečkovice, zastávka Kartouzská)

Podmínkou účasti na prezenčním kurzu je prokázání bezinfekčnosti (v souvislosti s epidemií COVID-19), dle aktuálně platných opatření v den konání kurzu: https://covid.gov.cz/situace/onemocneni-obecne-o-opatrenich/system-o-n-t-ockovani-prodelana-nemoc-test

Termín zahájení: 22.11.2021, registrace od 8:00 hod (prezenčně nebo online na platformách zoom a moodle dle epidemické situace)
Délka trvání: 22.-26.11.2021, 35‭ ‬výukových hodin,‭ ‬ zkouška formou zkušebního testu
Cena:

6800,- Kč včetně 21% DPH se splatností týden před zahájením

Vyčkejte na vystavení faktury (přednostní forma platby pro instituce po dohodě s paní Krejčířovou) (viz přihláška). Pokud vaše instituce požaduje k faktuře objednávku zašlete ji co nejdříve na krejcirovaj@vfu.cz


Individuální platby je možné provést bezhotovostně jednorázovým příkazem ve prospěch účtu u ČSOB Brno, č. účtu: 154568547, kód banky 0300, v. s. 9720261121, specifický symbol: vaše datum narození ve formátu DDMMRRRR, k. s. 0308, VETUNI IČ 62157124, DIČ CZ62157124 Poplatek hraďte za jednotlivé účastníky zvlášť nikoliv jednou platbou. Doklad o zaplacení u bezhotovostní platby obdržíte v průběhu kurzu. Potvrzení o provedené platbě zašlete na krejcirovaj@vfu.cz

Přihlášení:

Pouze prostřednictvím přihlašovacího formuláře.

Elektronická přihláška -zde-

přihláška ve formátu MS forms neodesílá automatické potvrzení, potřebné organizační informace obdržíte e-mailem cca týden před zahájením kurzu

Ubytování a strava: Ubytování si zajišťuje každý účastník sám. Možnost ubytování v budově, kde probíhá výuka. Upozorňujeme, že kapacita lůžek je omezena. Stravování nabízí  Kantýna, která se nachází v areálu univerzity : jídelní listek zde

 

Po úspěšně vykonané zkoušce obdrží absolvent do 30 kalendářních dnů Osvědčení o odborné způsobilosti vydané MZe.

Organizační zajištění: MVDr. Jana Krejčířová, tel. 725 436 199, 541 56 20 89, e-mail: krejcirovaj@vfu.czStuduj na Fakultě veterinárního lékařství

 

Více zde

Studuj na Fakultě veterinární hygieny a ekologie

 

Více zde

TEXT