Grantová agentura České republiky

(Znovu)Vyhlášení veřejné soutěže

V souvislosti se šířením pandemie COVID-19 na území České republiky a zavedením nových vládních opatření, jako je omezení pohybu osob a zavření vzdělávacích zařízení, obzvláště mateřských škol, předsednictvo GA ČR na základě žádostí od vědecké veřejnosti rozhodlo o prodloužení lhůty pro podávání návrhů projektů již vyhlášených soutěží, respektive o jejich zrušení a opětovném vypsání. Prodloužení lhůty o 14 dní by mělo tuto mimořádnou situaci uchazečům umožnit lépe zvládnout.

Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlašuje výzvy k podávání návrhů standardních projektů, projektů JUNIOR STAR a v nové soutěži POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP. Vyhlášení výsledků proběhne v prosinci letošního roku. Současně jsou vypsány výzvy na podávání mezinárodních návrhů projektů. Financované projekty, které uspějí v několikastupňovém hodnoticím procesu, budou řešeny od roku 2022.

Návrhy projektů je možné podávat do 22. dubna 2021.

Termíny odevzdávání VETUNI:

Řešitelé projektů doloží návrh projektu spolu s průvodním listem projektu na Sektretariát prorektora pro VVZ do 14. dubna 2021.

Projekty budou odesílány datovou schránkou do 22. dubna 2021 do 10:00 hod.

Podrobnosti k jednotlivým výzvám:

STANDARDNÍ PROJEKTY

JUNIOR STAR

POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP – INCOMING 2022

POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP – OUTGOING 2022

MEZINÁRODNÍ-BILATERÁLNÍ PROJEKTY

PROJEKTY NA PRINCIPU HODNOCENÍ LEAD AGENCY

PROJEKTŮ NA PRINCIPU HODNOCENÍ LEAD AGENCY – PARTNERSKÁ ORGANIZACE

SEZNAM PROJEKTŮ řešených v roce 2021

1 prof. RNDr. Eva Matalová, Ph.D. Nové fyziologické funkce pro-apoptotických cysteinových proteáz v endochondrální osifikaci
2 prof. Ing. Luděk Žůrek, Ph.D. Microbiální ekologie, střevní immunita a vektorová kompetence u lxodes ricinus a Amblyomma americanum
3 prof. Ing. Luděk Žůrek, Ph.D. Komparativní ekologie a epidemiologická signifikance klíštěte Ixodes inopinatus, nově rozpoznaného přenašeče patogenů ve Střední Evropě
4 prof. MVDr. RNDr. Petr Hořín, CSc. Charakteristika vybraných genů přirozené imunity u domácích a divoce žijících koček
5 doc. MVDr. Hana Banďouchová, Ph.D., Dipl. ECZM Mykobakterie u netopýrů a jejich role ve zdraví a nemoci
6 prof. RNDr. Eva Matalová, Ph.D. Fyziologické vlastnosti a funkce kmenových buněk vztahujících se k dentici se zaměřením na context in vivo

Termíny podání dílčích a závěrečných zpráv projektů GAČR za rok 2020

Grantová agentura ČR zveřejnila termíny odevzdání:


Dílčí zprávy - nejpozději do 18. ledna 2021.
Závěrečné zprávy - nejpozději do 1. února 2021.  

Více informací naleznete zde.

Termín odevzdání na VVZ je 11. 1. 2021 pro dílčí zprávy a 25. 1. 2021 pro závěrečné zprávy. Zprávy v elektronické podobě zašlete na email: kacalovat@vfu.cz.

Opatření příjatá v souvislosti s pandemií COVID-19

Předsednictvo Grantové agentury České republiky (GA ČR) s ohledem na pandemii koronaviru COVID-19 průběžně přijímalo a upravovalo řadu pravidel pro realizaci projektů. Mezi změnami je například prodloužení termínů, rozšířená možnost změny úvazků nebo uznání dalších druhů nákladů.

Kompletní přehled opatření naleznete zde.

SEZNAM PROJEKTŮ řešených v roce 2020

1 doc. RNDr. Monika Dolejská, Ph.D. Multirezistentní vysoce rizikové linie Escherichia coli: příběh úspěšné souhry mezi chromozomem a plazmidem
2 prof. RNDr. Eva Matalová, Ph.D. Nové fyziologické funkce pro-apoptotických cysteinových proteáz v endochondrální osifikaci
3 prof. Ing. Luděk Žůrek, Ph.D. Microbiální ekologie, střevní immunita a vektorová kompetence u lxodes ricinus a Amblyomma americanum
4 prof. MVDr. David Modrý, Ph.D. Epidemiologie a patologie gastrointestinálních helmitóz u kriticky ohrožených horských goril


 

SEZNAM PROJEKTŮ řešených v roce 2019

1 MVDr.Lada Hofmannová,Ph.D. Role volně žijících zvířat ve městech v koloběhu vektory přenášených zoonotických patogenů s důrazem na Anaplasma phagocytophilum
2 prof. MVDr. David Modrý, Ph.D. Epidemiologie a patologie gastrointestinálních helmitóz u kriticky ohrožených horských goril
3 prof.RNDr.Eva Matalová,Ph.D. Nové fyziologické funkce pro-apoptotických cysteinových proteáz v endochondrální osifikaci
4 doc.RNDr. Monika Dolejská,Ph.D. Multirezistentní vysoce rizikové linie Escherichia coli: příběh úspěšné souhry mezi chromozomem a plazmidem
5 prof.MVDr.Jiří Pikula,Ph.D. Fyziologie hibernace netopýrů s ohledem na dopad mnohočetných stresorů
6 prof. Ing. Luděk Žůrek, Ph.D. Microbiální ekologie, střevní immunita a vektorová kompetence u lxodes ricinus a Amblyomma americanum


  


 

 

PŘIJATÉ PROJEKTY NA ROK 2016

  1. prof. RNDr. Eva Matalová, Ph.D. - Nové fyziologické funkce komponent apoptických drah v buňkách tvrdých tkání.
  2. doc. PharmDr. Karel Šmejkal, Ph.D. - Protizánětlivá aktivita vybraných stilbenů, 2-arylbenzofuranů a jejich metabolitů
  3. doc. RNDr. Milan Bartoš, Ph.D. - Vodní prostředí v krasu: dopad lidských aktivit na "geomykobakteriologii"

 

aktualizováno dne 27.11.2015 


 

SEZNAM PROJEKTŮ řešených v roce 2015

  1. prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D. - Adaptace netopýrů na plísňové onemocnění geomykózu
  2. doc. RNDr. Bc. Jiří Pazourek, Ph.D. - Invazní mechovka Pectinatella magnifica v ČR: její biologie a sekundární metabolity
  3. RNDr. Monika Dolejská, Ph.D. - Epidemické plazmidy antibiotické rezistence – evoluce, plasticita a fitness
  4. prof.MVDr.David Modrý,Ph.D. - Genetická diverzita a přenosy strongylidních hlístic mezi africkými lidoopy a lidmi

aktualizováno dne 10.4.2015


 

VYHLÁŠENÉ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE GA ČR 

Kontaktní osoba:
Blanka Javorová
Sekce vnějších vztahů, mezinárodní spolupráce  
a administrativní podpory
Tel.: 420 227 088 863
E-mail: blanka.javorova@gacr.cz


 

Vyhlášení veřejné soutěže – STANDARDNÍ PROJEKTY

Posted: Únor 25th, 2014, by Blanka Javorová
Grantová agentura ČR vyhlašuje veřejnou soutěž na podporu standardních projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2015.
Soutěžní lhůta začíná 26. února 2014.

Návrhy projektů je možné podávat do 9. dubna 2014.

 

 

Vyhlášení veřejné soutěže – MEZINÁRODNÍ PROJEKTY

Posted: Únor 25th, 2014, by Blanka Javorová

Grantová agentura ČR vyhlašuje veřejnou soutěž na podporu mezinárodních projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2015.
Soutěž na mezinárodní (bilaterální) projekty je vyhlášena ve spolupráci s

Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)
National Research Foundation of Korea (NRF)
National Science Council of Taiwan (NSC)

Soutěžní lhůta začíná 26. února 2014.
Návrhy projektů je možné podávat do 9. dubna 2014.

Texty vyhlášení:

Zadávací dokumentace pro mezinárodní projekty
Checklist k návrhu projektu – zobrazit

 

Vyhlášení veřejné soutěže – JUNIORSKÉ PROJEKTY

Posted: Únor 25th, 2014, by Blanka Javorová
Grantová agentura ČR vyhlašuje veřejnou soutěž na podporu juniorských projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2015.

Soutěžní lhůta začíná 26. února 2014.

Návrhy projektů je možné podávat do 9. dubna 2014.Studuj na Fakultě veterinárního lékařství

 

Více zde

Studuj na Fakultě veterinární hygieny a ekologie

 

Více zde

TEXT