Vzdělávání úředních veterinárních lékařů pro provádění auditů potravinářských podniků

V návaznosti na Nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 854/2004/EC a č. 882/2004/EC, organizuje Veterinární univerzita Brno vzdělávání úředních veterinárních lékařů k provádění auditů potravinářských podniků.

Pokračovací školení

Místo konání:

Veterinární univerzita Brno, posluchárna ICV, budova č. 6,  (ze zastávky Hlavní nádraží tramvají č. 1 směr Řečkovice, zastávka Kartouzská).

Mapa areálu zde.

Termín zahájení:

13. 10. 2020  registrace od 9:00 hod

Trvání kurzu:

13. - 14. 10. 2020

Požadavek na účastníka:

Cílem tohoto kalibračního školicího kurzu je sladění pohledu na řešení složitých, obtížně posouditelných otázek auditů, jichž se účastníci kurzu účastnili v předchozím období.

Je určen pro auditory, kteří absolvovali počáteční kurz nejméně před třemi lety, jsou aktivními účastníky auditů a cítí potřebu sladit pohled na prezentovanou problematiku s ostatními pracovníky SVS v obdobné pozici. Předpokládaný průběh kurzu sestává u každého účastníka z prezentace auditní zprávy a popisu vlastního průběhu auditu, ve kterém byla řešena obtížně posouditelná otázka a jehož byl prezentující účastníkem. Jemu přidělený oponent vyloučí nebo potvrdí dodržení pravidel pro audit a všichni účastníci se vyjádří k návrhu řešení. Cílem je nalezení společného stanoviska k projednávanému problému.

Aby mohlo být provedeno prvotní třídění navržených témat, je nezbytné, aby každý účastník zaslal nejméně tři týdny před konáním kurzu na ICV (bartoskovaa@vfu.cz) elektronicky auditní zprávu (včetně nezbytných příloh), s připojeným popisem problému, popř. dalšími podstatnými okolnostmi případu.     

 

Kapacita kurzu:

18-22 osob.

Cena:

3 200,- Kč centrálně přes SVS

Cena za ubytování a stravné není zahrnuta v ceně kurzu.

Přihlášení:

zaměstnance SVS hlásí centrálně odbor personální SVS – kontakty viz: https://portal.svscr.cz/organizacni-usporadani-per/

Ubytování:

Ubytování si zajišťuje každý účastník sám před zahájením kurzu. Možnost ubytování v budově, kde probíhá výuka. Upozorňujeme, že kapacita lůžek je omezena. 

Stravování:

Stravování si účastníci kurzu zajišťují sami. V areálu je restaurace a kantýna.

Jídelní lístek zde.

Přihlašující souhlasí se zpracováním osobních údajů a zařazením do databáze ICV VFU Brno a do databáze SVS na dobu neurčitou a to ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Tyto údaje nebudou poskytovány dalším osobám ani k jiným účelům. 
Sylabus kurzu je připraven pod garancí SVS ČR a FVHE VETUNI. Rozvrh kurzu a studijní podklady budou pro účastníky k dispozici při zahájení. Na závěr školení účastníci obdrží Potvrzení o absolvování pokračovacího školení úředních veterinárních lékařů pro provádění auditů potravinářských podniků. 
Organizační zajištění kurzu: MVDr. Alena Bartošková, Ph.D.,  tel.: 541 56 20 94,  e-mail: bartoskovaa@vfu.cz

ZÁKLADNÍ ŠKOLENÍ 

Místo konání:

Veterinární univerzita Brno, posluchárna ICV, budova č. 6,
(ze zastávky Hlavní nádraží tramvají č. 1 směr Řečkovice, zastávka Kartouzská).

Mapa areálu zde.

Termín zahájení:

29.9. 2020 registrace od 9:00 hod

18.11.2020 registrace od 9:00 hod

Trvání kurzu:

29.9.-1.10.2020 a 18.-20.11.2020

Požadavek na účastníka:

Úřední veterinární lékař, který se již účastnil aspoň jednoho auditu potravinářského podniku a tento kurz ještě neabsolvoval.

Účastníci si s sebou přinesou:

  • Kopii zprávy z auditu, kterého se zúčastnili.
  • Návod pro implementaci postupů založených na principech HACCP SANCO 1955/2005 (součást sborníku k hygienickému balíčku), který si před kurzem samostatně prostuduje
  • Nařízení 852/2004 ES a 853/2004 ES, které si před kurzem samostatně prostuduje

Kapacita kurzu:

18-22 osob.

Cena:

4 600,- Kč vč. DPH centrálně přes SVS

Přihlášení:

zaměstnance SVS hlásí centrálně odbor personální SVS – kontakty viz: https://portal.svscr.cz/organizacni-usporadani-per/

Ubytování:

Ubytování si zajišťuje každý účastník sám před zahájením kurzu. Možnost ubytování v budově, kde probíhá výuka - obraťte se na kontaktní osobu kurzu. Upozorňujeme, že kapacita lůžek je omezena. Další možnosti ubytování zde.

Stravování:

Stravování si účastníci kurzu zajišťují sami. V areálu je restaurace a kantýna.

Jídelní lístek zde.


Přihlašující souhlasí se zpracováním osobních údajů a zařazením do databáze ICV VETUNI a do databáze SVS na dobu neurčitou a to ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Tyto údaje nebudou poskytovány dalším osobám ani k jiným účelům. 
Sylabus kurzu je připraven pod garancí SVS ČR a FVHE VETUNI. Rozvrh kurzu a studijní podklady budou pro účastníky k dispozici při zahájení. Na závěr školení účastníci obdrží Osvědčení o absolvování kvalifikačního vzdělávání úředních veterinárních lékařů k získání způsobilosti pro provádění auditů potravinářských podniků.

Organizační zajištění kurzu: MVDr. Alena Bartošková, Ph.D.,  tel.: 541 56 20 94,  e-mail: bartoskovaa@vfu.czStuduj na Fakultě veterinárního lékařství

 

Více zde

Studuj na Fakultě veterinární hygieny a ekologie

 

Více zde

TEXT