Vytvoření doktorského studijního programu „Veterinární virologie“ na Veterinární univerzitě Brno

Specifický cíl B: Tvorba nových studijních programů v progresivních oborech

 

Ustavení studijních programů „Veterinární virologie“ rozšíří spektrum odborníků – virologů s hlubokými znalostmi v oblasti virových infekcí domácích a faremně chovaných zvířat, virových nákaz přenosných mezi člověkem a zvířaty (zoonotické infekce), emergentních nákaz a se znalostmi moderních diagnostických postupů virových infekcí. Přidanou hodnotou navrhovaného projektu je přesah virologické tématiky do oblasti virových infekcí divoce žijících zvířat a dále do doposud opomíjené oblasti potravinářské virologie. Ustavení studijního programu také nepřímo zvýší zájem studentů odpovídajících magisterských programů (veterinární, hygienické, přírodovědné, lékařské) o vědu a výzkum v oblasti virologie. Absolventi programu naleznou uplatnění na pracovištích státní veterinární správy, výzkumných ústavů a dalších výzkumných pracovišť, nebo zdravotnických institucí.

 

Výstupy projektu

Akreditační spis DSP "Veterinární virologie"Studuj na Fakultě veterinárního lékařství

 

Více zde

Studuj na Fakultě veterinární hygieny a ekologie

 

Více zde

TEXT