VETUNI pro 21. století: Rozvoj VETUNI v oblasti digitalizace činností, profesionálního vzdělávání a flexibilních forem vzdělávání

Specifický cíl A4: Kurzy zaměřené na rozšiřování dovedností (upskilling) nebo rekvalifikace (reskilling)

 

Celoživotní vzdělávání je velmi důležitým předpokladem profesního rozvoje řady regulovaných povolání, mezi které se řadí profese veterinárního lékaře. V souvislosti s dynamickým rozvojem klinické veterinární medicíny a jejich oborů, zejména pak trendem narůstající potřeby ve společnosti po kvalitní veterinární péči, je nezbytné rozšiřovat nabídku celoživotního vzdělávání určeného pro veterinární lékaře působící v klinickém veterinárním lékařství. Hlavním cílem této části projektu je vytvoření nových kurzů celoživotního vzdělávání orientovaných na výkon regulovaného povolání veterinárního lékaře působícího v klinickém veterinárním lékařství. Naplnění cíle povede k prohloubení a k rozvoji odborných profesních kompetencí veterinárních lékařů, a tím přispěje ke zvýšení nejen jejich uplatnění na trhu práce, ale také ke zkvalitňování jimi poskytované veterinární péče. Studuj na Fakultě veterinárního lékařství

 

Více zde

Studuj na Fakultě veterinární hygieny a ekologie

 

Více zde

TEXT