VETUNI pro 21. století: Rozvoj VETUNI v oblasti digitalizace činností, profesionálního vzdělávání a flexibilních forem vzdělávání

Specifický cíl A3: Tvorba nových profesně zaměřených studijních programů

 

Cílem projektu je tvorba a realizace 2 nových profesně zaměřených bakalářských studijních programů Veterinární asistence a Veterinární ochrana veřejného zdraví.

V bakalářském studijním programu Veterinární asistence je cílem vzdělávání poskytnout profesní praktické znalosti a zkušenosti, praktické dovednosti a potřebnou úroveň teoretických poznatků na odpovídající úrovni studentům studijního programu tak, aby absolvent byl kvalifikovaným veterinárním asistentem schopným uplatnit se ve všech druzích veterinárních praxí, se schopností nastoupit jako asistent veterinárního lékaře do veterinární praxe první den po absolvování studia.

V bakalářském studijním programu Veterinární ochrana veřejného zdraví je cílem vzdělávání poskytnout odborné znalosti, praktické dovednosti a z nich vyplývající kompetence umožňující absolventům vykonávat zejména odborné činnosti při výkonu státní správy v oblasti veterinární ochrany veřejného zdraví, tzn. úkoly úředních veterinárních asistentů podle zákona č. 166/1996 Sb. (veterinární zákon). Výuka odpovídající aktuálním i budoucím požadavkům trhu práce v příslušné odborné oblasti, je předpokladem i pro další uplatnění např. v diagnostických laboratořích nebo privátní sféře.

Oba studijní programy byly akreditovány v dubnu 2022 s dobou uskutečňování do 31.12.2028. První studující nastoupili ke studiu v akademickém roce 2022/2023. 

 

Výstupy projektu

BSP Veterinární asistence

 

BSP Veterinární ochrana veřejného zdravíStuduj na Fakultě veterinárního lékařství

 

Více zde

Studuj na Fakultě veterinární hygieny a ekologie

 

Více zde

TEXT