VETUNI pro 21. století: Rozvoj VETUNI v oblasti digitalizace činností, profesionálního vzdělávání a flexibilních forem vzdělávání

Specifický cíl A2: Rozvoj v oblasti distanční výuky, online výuky a blended learning

 

V současné době vyvolává rozvoj věd o učení větší pozornost společnosti a jako alternativní přístup k tradičně definovanému vzdělávacímu procesu nachází blended learning svůj význam ve vysokoškolském vzdělávání v mnohem širším spektru. Recentní technologický pokrok v oblasti mobilních přístrojů, vysokorychlostního internetu, měnící se komunikační dovednosti současných studentů zvýšily nároky na formu kombinovaného učení ve vysokoškolském vzdělávání. Začlenění online způsobů vzdělávání a blended learning ve vysokoškolském vzdělávání značně usnadní inovaci výuky v oblasti veterinárního lékařství a veterinární hygieny a stane se tak nezbytnou součástí moderních přístupů nejen k distančnímu vzdělávání studentů. Nezbytná technologická podpora, školení a motivace vyučujících je základem pro úspěšnou integraci nejnovějších metod a způsobů online výuky a blended learning, cílem projektu je proto zajištění metodické podpory, systémů zvyšování kvalifikace pracovníků ve vysokoškolském vzdělávání související s online výukou, distančním vzděláváním a blended learning. 

 

V rámci realizace projektu jsou připravovány konzultační služby a kurzy k používání moderních metod a způsobů online výuky a blended learning pro vyučující i studující.

 

Výstupy projektu

Program kurzů vzdělávání v pedagogických dovednostech a flexibilních formách výuky na VETUNI
Individuální poradenství v oblasti pedagogických dovedností a využívání nástrojů flexibilních forem vzdělávání pro akademické i ostatní pracovníky a studenty  (link)Studuj na Fakultě veterinárního lékařství

 

Více zde

Studuj na Fakultě veterinární hygieny a ekologie

 

Více zde

TEXT